1 of 4
 • icon Đơn hàng img img
 • 2 Thông tinimg img
 • 3 Thanh toán img img
 • 4 Hoàn thành

Danh sách đơn hàng

icon Xóa tất cả
CLOUD VPS B

C2-R4-D40

Chọn templares icon
 • Chọn templares
 • AlmaLinux 9
 • Apple OS/Macintosh
 • CentOS 7.9 Full
 • CentOS 8
 • CentOS6.1
 • CentOS6.5
 • CentOS7
 • Debian
 • Fedora
 • Rocky 8
 • SNG7-PBX16-64bit-2302
 • test
 • test
 • test
 • test2
 • test2
 • testhgj
 • Ubuntu 20.04
 • Ubuntu 22.04
 • Ubuntu16
 • Ubuntu18
 • Windows server 2016
1 Tháng icon
680.000 ₫
remove remove
 • 680.000 ₫
 • 68.000 ₫
Ưu đãi
748.000 ₫
Quay lại mua hàng
mobifone x

Đăng nhập

 • icon
 • icon

Bạn chưa có tài khoản Đăng ký ngay