GÓI DỊCH VỤ ĐA DẠNG

MobiFone cung cấp đa dạng các dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng

MÁY CHỦ ẢO CLOUD SERVER

Dịch vụ máy chủ ảo Cloud Server giúp bạn thiết lập hạ tầng ảo hóa vượt trội nhất

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CLOUD

CLOUD VPS B

C2-R4-D40

Intel® Xeon® E5-26XX
2 vCPU
SSD: 40 GB
1 IP
4GB
hover
CLOUD VPS B

CLOUD 1

Intel® Xeon® E5-26XX
1 vCPU
HDD : 20 GB
1 IP
1GB
hover
CLOUD VPS B

CLOUD 2

Intel® Xeon® E5-26XX
2 vCPU
HDD : 40 GB
1 IP
2GB
hover
CLOUD VPS B

CLOUD 3

Intel® Xeon® E5-26XX
4 vCPU
HDD : 100 GB
1 IP
4GB
hover
CLOUD VPS B

C6-R12-D100

Intel® Xeon® E5-26XX
6 vCPU
HDD : 100 GB
1 IP
12GB
hover
CLOUD VPS B

C2-R8-D50

Intel® Xeon® E5-26XX
2 vCPU
HDD : 50 GB
1 IP
8GB
hover
CLOUD VPS B

CLOUD 4

Intel® Xeon® E5-26XX
4 vCPU
HDD : 100 GB
1 IP
8GB
hover
CLOUD VPS B

CLOUD 5

Intel® Xeon® E5-26XX
8 vCPU
HDD : 200 GB
1 IP
16GB
hover
CLOUD VPS B

CLOUD 6

Intel® Xeon® E5-26XX
8 vCPU
HDD : 200 GB
1 IP
32GB
hover
CLOUD VPS B

CLOUD 1

Intel® Xeon® E5-26XX
1 vCPU
SSD: 20 GB
1 IP
1GB
hover
CLOUD VPS B

CLOUD 2

Intel® Xeon® E5-26XX
2 vCPU
SSD: 40 GB
1 IP
2GB
hover
CLOUD VPS B

CLOUD 3

Intel® Xeon® E5-26XX
4 vCPU
SSD: 100 GB
1 IP
4GB
hover
CLOUD VPS B

CLOUD 4

Intel® Xeon® E5-26XX
4 vCPU
SSD: 100 GB
1 IP
8GB
hover
CLOUD VPS B

C4-R8-D200

Intel® Xeon® E5-26XX
4 vCPU
SSD: 200 GB
1 IP
8GB
hover
CLOUD VPS B

C4-R6-D250

Intel® Xeon® E5-26XX
4 vCPU
SSD: 250 GB
1 IP
6GB
hover
CLOUD VPS B

C4-R16-D200

Intel® Xeon® E5-26XX
4 vCPU
SSD: 200 GB
1 IP
16GB
hover
CLOUD VPS B

CLOUD 5

Intel® Xeon® E5-26XX
8 vCPU
SSD: 200 GB
1 IP
16GB
hover
CLOUD VPS B

CLOUD 6

Intel® Xeon® E5-26XX
8 vCPU
SSD: 200 GB
1 IP
32GB
hover
CLOUD VPS B

C2-R4-D200

Intel® Xeon® E5-26XX
2 vCPU
HDD : 200 GB
1 IP
4GB
hover
CLOUD VPS B

C4-R8-D500

Intel® Xeon® E5-26XX
4 vCPU
HDD : 500 GB
1 IP
8GB
hover
CLOUD VPS B

C4-R8-D300

Intel® Xeon® E5-26XX
4 vCPU
HDD : 300 GB
1 IP
8GB
hover
CLOUD VPS B

C8-R8-D200

Intel® Xeon® E5-26XX
8 vCPU
HDD : 200 GB
1 IP
8GB
hover
CLOUD VPS B

C8-R16-D300

Intel® Xeon® E5-26XX
8 vCPU
HDD : 300 GB
1 IP
16GB
hover
CLOUD VPS B

C8-R24-D200

Intel® Xeon® E5-26XX
8 vCPU
HDD : 200 GB
1 IP
24GB
hover
mobifone x

Đăng nhập

  • icon
  • icon

Bạn chưa có tài khoản Đăng ký ngay